• شرکت طاها کیمیا تجهیز

تولید اقتصادی و کارآمد نفت و گاز به شناخت خواص سنگ مخزن مانند تخلخل، تراوایی، ترشوندگی و … بستگی دارد. آنالیز مغزه ها یکی از رویکردهای اصلی در تعیین این خواص است. مجموعه کاملی از تجهیزات آنالیز مغزه شامل دستگاه های آماده سازی مغزه، آنالیز معمولی مغزه (RCAL) ، آنالیز ویژه مغزه (SCAL)، آنالیز سیالات مخزن (PVT) و ازدیاد برداشت (EOR) از معتبرترین برندهای تخصصی مانند Corelab، Chandler Engineering  و Ofite فراهم شده است.

null

آنالیز ویژه مغزه
(Special Core Analysis (SCAL

آنالیز ویژه مغزه (SCAL)
تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش‌های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست‌های پیچیده‌ری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می‌دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات، آسیب سازند و خواص سنگ است…

null

دستگاه‌های آموزشی آنالیز مغزه
Teaching-Training for Core Analysis System

دستگاه‌های آموزشی آنالیز مغزه
Teaching-Training System For Core Analysis
سیستم های آموزشی آنالیز مغزه به منظور کاربرد در دانشگاه ها و موسسات آموزشی طراحی شده اند و عموما از فرایندهای کنترل به صورت دستی استفاده می کنند. این تجهیزات به گونه ای طراحی شده اند که دانشجویان را با روشی شفاف و ساختاری با تئوری ها و فرایند های اندازه گیری مربوطه و دانش پتروفیزیک آشنا کنند.

null

آنالیز معمولی مغزه
(Routine Core Analysis (RCAL

آنالیز معمولی مغزه (RCAL)
تعریف، توصیف و شبیه‌سازی اساسی مخزن بر مبنای نتایج بدست آمده از آنالیز معمولی مغزه (RCAL) انجام می‌شود. این نتایج شامل میزان تخلخل (Porosity)، اشباع (Saturation) و تراوایی (Permeability) است که برای آنالیز سه عامل بنیادی یک مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرند….

null

ازدیاد برداشت نفت
(Enhanced Oil Recovery (EOR

ازدیاد برداشت نفت
(Enhanced Oil Recovery (EOR
پژوهش‌های لازم برای بررسی مکانیزم تولید و چگونگی بالابردن برداشت نهایی از مخازن هیدروکربوری یکی از مسائل مهم در پژوهش‌های نفتی است. این مطالعات به ویژه در مورد مخازن آهکی ترکدار ایران که در بعضی موارد، خواصی منحصر بفرد دارد امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

null

آماده‌سازی مغزه
(Core Preparation)

آماده‌سازی مغزه
(Core Preparation)
اولین مرحله دربرنامه آنالیز مغزه، آماده‌سازی مغزه است. نمونه‌های مغزه با کیفیت، اساس یک آنالیز مغزه صحیح هستند که منجر به بدست آمدن بهترین داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌شود.

null

آنالیز سیالات مخزن
Reservoir Fluid Analysis - PVT

آنالیز سیالات مخزن
Reservoir Fluid Analysis - PVT
یکی از مهم‌ترین داده‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی رفتار مخازن نفت و گاز داده‌های مربوط به رفتار سیالات مخزن است. برای توصیف سیالات مخزن و محاسبه عملکرد حجمی آن‌ها در فشارهای مختلف، بررسی رفتار تعادلی- فازی سیال مخزن و مطالعات دقیق آزمایشگاهی PVT امری ضروری است…

null

سایر دستگاه های آنالیز مغزه
Other Core Analysis

سایر دستگاه های آنالیز مغزه
Other Core Analysis
برای تکمیل یافته های حاصل از تست های معمولی و ویژه آنالیز مغزه مطالعات دقیق تری مورد نیاز می باشد، برخی از این مطالعات شامل بررسی خواص حفاری و شبیه سازی، تعیین مشخصات سیال، تعیین خواص شیلی سنگ مخزن، مطالعه ژئو شیمی، تست و کالیبراسیون گشتاور و تست و کالیبراسیون نیرو می باشند.

برندها