• شرکت طاها کیمیا تجهیز

آزمایشگاه کامل سیمان حفاری

 

 

 

 

 

 

در این پروژه تمامی تجهیزات تست سیمان حفاری مانند میکسر، کانسیستومتر، UCA ، CLF و …. از برند اوفایت تامین و نصب و راه اندازی شده است.آموزشهای عملی به کارکنان کارفرما در شرایط عملیاتی ارائه شده است. تجهیزات تحویلی شامل موارد زیر است:
1- Mud balance, 4 scale 2- Constant speed blender  3- Consistometer Atmospheric 4- HPHT Filter Press

  • Curing Chamber chandler

 

تاریخ تحویل:
محل تحویل:
مدت زمان تحویل :
کارفرما: شرکت تراویس ایران