• شرکت طاها کیمیا تجهیز

دستگاه میکسر دوغاب سیمان حفاری

 

Sample Preparation for Oil Well Cement Testing
The fi rst steps of any test procedure have the ability to signifi cantly impact the final results. This is true for oil well cement where detailed testing by the API has proven that the methods of mixing cement slurries will signifi cantly effect their thickening time. Because of this, the API has defi ned accepted practices for mixing cement slurries.

  • محصول شرکت چندلر (Chandler) امریکا
  • نام تجهیز: Model 3260-CONSTANT SPEED MIXER
  • دستگاه های تست سیمان
  • Cement Testing Equipment
  • میکسر(Mixer)

با مراجعه به برگه مشخصات فنی این تجهیز با قابلیتهای استثنایی آن آشنا شوید.

 

تاریخ تحویل: 1394
محل تحویل: تهران
مدت زمان تحویل : 2 ماه
کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت