• شرکت طاها کیمیا تجهیز

دستگاه اسپکترال گاما لاگر

این دستگاه تحلیل کاملی از پرتو طیفی اشعه گاما که به طور طبیعی از مغزه ها منتشر می شود را فراهم می سازد.

این دستگاه با استفاده از دتکتور پیشرفته و سیستم جمع آوری داده های خود قادر به تفکیک پرتوهای اورانیوم، توریوم و پتاسیم می باشد. دستگاه مقدار و نسبت ترکیب این عناصر را برحسب درصد پتاسیوم،  مقدار اورانیوم (ppm) و توریم (ppm) مشخص می کند.

در این دستگاه، از یک منبع سزیوم سطح پایین نیز برای اندازه گیری مقداردانسیته بالک کالیبره شده استفاده می شود.

همچنین، دستگاه مقدار اشعه گامای کل بر حسب واحد API را نیز تعیین می نماید.

اطلاعات حاصله را می توان به منظور تصحیح عمق ثبت شده برای مغزه ها و عمق حاصل از نمودارگیری حفره باز چاه ها استفاده کرد.

داده های دریافتی از این ابزار می تواند برای تنظیم عمق مغزه و انطباق آن با نمودارگیری حفره باز و تشخیص نواحی که مغزه ازبین رفته استفاده شود.

 سرعت عملیات لاگینگ متغیر می باشد. این سرعت به سرعت جمع آوری داده ها در آزمایش های تحقیقاتی بستگی دارد؛ به عنوان یک حد اولیه برای مغزه های با قطر ۴” این سرعت معادل ۲.۷۷۵ ft/min و برای مغزه های با قطر ۲”  تا ۰.۵۵ ft/min می تواند باشد.

یک پوشش سربی با قطر ۶.۵” اطراف دتکتور و تونل دستگاه تعبیه شده است تا اثرات رادیواکتیو و اشعه های گامای خارجی از بین برود و دقت آزمایش را به حداکثر برسد. با توجه به قطر این محافظ، این دستگاه از قابلیت اندازه گیری روی مغزه های تا قطر۵.۵” برخوردار است.

نرم افزار مورد استفاده گزارش لاگ های گاما را به صورت افقی و عمودی برای تطابق با لاگ های ته چاه  (downhole log) فراهم می کند.

  • محصول شرکت کورلب (CoreLab) امریکا
  • نام تجهیز: SGL-300 Spectral Gamma Logger System
  • دستگاه های آنالیز مغزه
  • Core Analysis Instruments
  • آنالیزمعمولی مغزه (RCAL)

این دستگاه پیشرفته ترین دستگاه گامالاگر موجود در کشور است و عملیات نصب ، راه اندازی و آموزش کارکنان کارفرما، توسط تیم فنی شرکت انجام پذیرفته است.

با مراجعه به برگه مشخصات فنی این تجهیز با قابلیتهای استثنایی آن آشنا شوید.

 

تاریخ تحویل: 1392
محل تحویل: تهران
مدت زمان تحویل : 6 ماه
کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت