• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Back Pack Permeameter BPP-200 Corelab

Back Pack Permeameter BPP-200 Corelab

رایگان

دستگاه اندازه گیری تراوایی پرتابل

این دستگاه برای تعیین تراوایی گاز در میدان های نفتی استفاده می شود. داده ها با روش جریان غیرپایا و ازطریق محاسبه کاهش فشار بر حسب زمان بدست می آیند و تراوایی گازی اندازه گیری می شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

07-Back Pack Permeameter BPP-200 data sheet