• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Centrifugal Extractor CoreLab

Centrifugal Extractor CoreLab

رایگان

استخراج کننده سانتریفیوژ (گریز از مرکز)

استخراج کننده سانتریفیوژی یکی از سریعترین روش های تمیزکردن مغزه را ارائه می کند. نمونه ها در یک محفظه چرخان قرار دارند. در داخل این محفظه حلال تقطیرشده گرم به داخل نمونه تزریق می گردد.

نيروي گريز از مركز باعث مي شود تا حلال تمیز و گرم داخل نمونه ها جريان يابد و نفت و آب را جابه جا و استخراج نمايد.سپس، حلال به منظور بازیابی به قسمت تقطیر ارسال می شود و حلال بازیابی شده به محفظه نمونه مغزه بازمی گردد.
در این روش اكثر حلال ها قابل استفاده هستند. همچنین،  سرعت گردشي بر حسب تراوايي و استحكام مغزه انتخاب مي شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Centrifugal Extractor datasheet