• شرکت طاها کیمیا تجهیز
CMS™-300 Automated Permeameter Corelab

CMS™-300 Automated Permeameter Corelab

رایگان

دستگاه CMS-300  برای اندازه گیری تخلخل و تراوایی استفاده می شود. این دستگاه قابلیت اتصال مستقیم به کامپیوتر را دارد و تراوایی را با روش جریان غیرپایا و کاهش فشار محاسبه می کند.

این دستگاه پارامترهایی مانند تخلخل در محدوده 0.01 تا 40 درصد، حجم تخلخل، تراوایی هوا در یک فشار متوسط مشخص، تراواییکلیکنبرگ (Klinkenberg Permeability)، ضریب اینرسی Forchheimer، ضریب کلیکنبرگ و ضریب جونز(Jones) را در فشارهای 250 psig تا 9800 psig برای پلاگ های استوانه ای با قطر 0.5” و 1” و طول ¾” تا 3 1/8” اندازه گیری می کند.

دستگاه تراوایی را در محدوده >15 Darcies تا <0.05 microdarcies (0.00005mD) اندازه گیری می کند.

حجم تخلخل در این دستگاه بر اساس قانون بویل محاسبه می شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

CMS™-300 Automated Permeameter data sheet