• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Cryogenic Distillation System Corelab

Cryogenic Distillation System Corelab

رایگان

سیستم تقطیر برودتی

سیستم تقطیر برودتی برای جدا کردن بخش گازی و بخش مایع از  یک سیستم تک فاز هیدروکربنی استفاده می شود. با اندازه گیری جرم های دو بخش و آنالیز ترکیبی هر بخش, ترکیب اصلی سیال تک فازی قابل محاسبه است. این روش معمولا برای تعیین ترکیب جریان چاه ها از آنالیز حجم ثابت تخلیه و ترکیب نمونه های گاز میعانی به کار می رود.

این روش در مقایسه با روش SpikeFlash مزایای زیادی دارد.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Cryogenic Distillation System data sheet Corelab