• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Drilling Press Diamond Tool CoreLab

Drilling Press Diamond Tool Corelab

رایگان

دستگاه پرس مغزه گیری

با استفاده از این دستگاه می توان از مغزه های کامل نمونه های کوچکتری تا قطر 2” مغزه گیری کرد.

دستگاه پرس مغزه گیری می تواند با مته های الماسه با قطر داخلی 1”, 1.5”، 30 mm و 2” کار کند. سرعت چرخش دستگاه به صورت دستی قابل کنترل است.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Drilling Press Diamond Tool data sheet Corelab