• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Gas Adsorption Isotherm System – GAI-100 Corelab

Gas Adsorption Isotherm System – GAI-100 Corelab

رایگان

Gas Adsorption Isotherm System is a high pressure, 10,000 psi, system designed for the evaluation of gas adsorption isotherms, or the gas capacity of a shale or coal sample.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Gas Adsorption Isotherm System – GAI-100 data sheet