• شرکت طاها کیمیا تجهیز
GOR Apparatus – Flash Equilibrium Separator Sanchez

GOR Apparatus – Flash Equilibrium Separator Sanchez

Our Flash Equilibrium Separator is dedicated to the study of gas expansion of oil samples under pressure with the aim to optimize the separation of the oil/gas phase and the gas/oil ratio.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

۰۱-GOR Apparatus – Flash Equilibrium Separator Datasheet