• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Turret Hassler Full Diameter Coreholder Corelab

Mobile Fluid Laboratory Corelab

رایگان

Core Laboratories has Mobile Fluid Laboratories which enable us to provide Oil, Gas And Water Analysis services at your site.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Mobile Fluid Laboratory Data sheet