• شرکت طاها کیمیا تجهیز
04-01-Model 60 Atmospheric Consistometer-Ofite

Model 60 Atmospheric Consistometer-Ofite

رایگان

The Model 60 Atmospheric Consistometer is used for conditioning cement slurries as specified within API Specification 10. Determination of rheological properties, examination of free water content, and evaluation of the API fluid loss test all require that the cement slurry be pre-conditioned by an Atmospheric Consistometer.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Model 60 Atmospheric Consistometer Datasheet-Ofite