• شرکت طاها کیمیا تجهیز
QUAD Viscometer Sanchez

QUAD Viscometer Sanchez

The obligation to obtain data on field as fast as possible for its exploitation led us to realize in collaboration with and at the request of petroleum companies a transportable unit for on-site PVT analysis.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

۰۳-QUAD Viscometer Datasheet