• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Soxhlet Extraction Apparatus CoreLab

Soxhlet Extraction Apparatus Corelab

رایگان

دستگاه استخراج سوکسله

از این دستگاه فقط برای تمیز کردن پلاگ ها استفاده می شود. تعداد 30 پلاگ با قطر 1.5” یا 50 پلاگ با قطر 1”  می توانند با استفاده از این دستگاه تمیز شوند.
در این روش براي انحلال و استخراج نفت و آب نمك از نمونه سنگ مغزه از حلال استفاده مي شود. ميزان تميز شدن نمونه از روي رنگ حلالي كه بطور پيوسته از سيفون عبور مي كند مشخص مي شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Soxhlet Extraction Apparatus data sheet Corelab