• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Spectral Core Gamma System Corelab

Spectral Core Gamma System Corelab

رایگان

 (طیف نگاري پرتوگاما از مغزه)  دستگاه تصويربرداري اشعه گاما

این دستگاه تحليل كاملي از پرتو طيفي اشعه گاما كه به طور طبيعي از مغزه ها منتشر مي شود را فراهم می سازد.

اين دستگاه با استفاده از دتکتور پیشرفته و سیستم جمع آوری داده های خود قادر به تفكيك پرتوهاي اورانيوم، توريوم و پتاسيم مي باشد. دستگاه مقدار و نسبت ترکیب این عناصر را برحسب درصد پتاسیوم،  مقدار اورانیوم (ppm) و توریم (ppm) مشخص می کند.

در این دستگاه، از یک منبع سزیوم سطح پایین نیز برای اندازه گیری مقداردانسیته بالک کالیبره شده استفاده می شود.

همچنین، دستگاه مقدار اشعه گامای کل بر حسب واحد API را نیز تعیین می نماید.

اطلاعات حاصله را مي توان به منظور تصحيح عمق ثبت شده براي مغزه ها و عمق حاصل از نمودارگيري حفره باز چاه ها استفاده كرد.

داده هاي دريافتي از اين ابزار مي تواند براي تنظيم عمق مغزه و انطباق آن با نمودارگيري حفره باز و تشخيص نواحي كه مغزه ازبين رفته استفاده شود.

 سرعت عملیات لاگینگ متغیر می باشد. این سرعت به سرعت جمع آوری داده ها در آزمایش های تحقیقاتی بستگی دارد؛ به عنوان یک حد اولیه برای مغزه های با قطر 4” این سرعت معادل 2.775 ft/min و برای مغزه های با قطر 2”  تا 0.55 ft/min می تواند باشد.

یک پوشش سربی با قطر 6.5” اطراف دتکتور و تونل دستگاه تعبیه شده است تا اثرات رادیواکتیو و اشعه های گامای خارجی از بین برود و دقت آزمایش را به حداکثر برسد. با توجه به قطر این محافظ، این دستگاه از قابلیت اندازه گیری روی مغزه های تا قطر5.5” برخوردار است.

نرم افزار مورد استفاده گزارش لاگ های گاما را به صورت افقی و عمودی برای تطابق با لاگ های ته چاه  (downhole log) فراهم می کند.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Spectral Core Gamma System data sheet Corelab