• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Standard Sample for Permeability Calibration SSPC Sanchez

Standard Sample for Permeability Calibration SSPC Sanchez

رایگان

For checking and testing the calibrationof gas permeameters and porosimeters, St uses Standard Sample for Permeability Calibration. This set is composed of three plugs with a different permeability and porosity range.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

06-Standard Sample for Permeability Calibration SSPC Sanchez(Check Plugs)