• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Turret Hassler Full Diameter Coreholder Corelab

Turret Hassler Full Diameter Coreholder Corelab

رایگان

نگهدارنده مغزه با سایز کامل Turret Hassler

این نگهدارنده مغزه برای جا دادن و قرارگیری نمونه مغزه های (با قطر کامل)  استخراج شده و خشک شده برای تراوا سنج گازی جریان پایا یا تخلخل سنج هلیومی استفاده می شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

09-Turret Hassler Full Diameter Coreholder data sheet