• شرکت طاها کیمیا تجهیز

LPR-N Valve & spare part

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات تست سیمان و نیز اقلام یدکی برای تجهیزات موجود کارفرما از برندهای اوفایت و چندلر تامین شده است. این دستگاه ها شامل کانسیستومتر، پیکنومتر، Curing Chamber و دیگر تجهیزات بوده است که طی چندین قرارداد تامین و تحویل شده است. این دستگاه محصول شرکتهای چندلر Chandler و اوفایت OFite امریکا می باشد.

  • Curing Chamber chandler

 

تاریخ تحویل:
محل تحویل:
مدت زمان تحویل :
کارفرما: شرکت عملیات اکتشاف نفت