• شرکت طاها کیمیا تجهیز

در هر مرحله از فرایند سیمان کاری چاه نفت ، به منظور شبیه سازی کلیه شرایط،  دوغاب های سیمانی در دماها و فشارهای مختلف مورد سنجش قرار می گیرند. یکی از الزامات سیمان چاه های نفت پوشش مشخصات API می باشد؛ “تجهیزات تست سیمان” برای سنجش های فیزیکی و شیمیایی مورد نظر استفاده می شوند. مجموعه کاملی از این تجهیزات از سه برند fann، Ofite و Chandler قابل تامین می باشد.

null

حمام
Bath

null

فیلتراسیون
Filtration

فیلتراسیون
Filtration

null

کانسیستومتر / تست زمان بندش
Thickening Time Tests
Consistometers

کانسیستومتر / تست زمان بندش سیمان
Thickening Time Tests
Consistometers

null

میکسر/ بلندر
Blenders and Mixers-Slurry Prep and Conditioning

میکسر/ بلندر
Blenders and Mixers-Slurry Prep and Conditioning

null

تست افت سیال
Fluid Loss Test

تست افت سیال
Fluid Loss Test

null

تست اولتراسونیک
Ultrasonic Cement Testing

تست اولتراسونیک
Ultrasonic Cement Testing

null

مقاومت فشاری
Compressive Strength

مقاومت فشاری
Compressive Strength

null

تراوائی
Permeability

تراوائی
Permeability

null

ویسکومتر / رئومتر
Viscosity/Rheology

ویسکومتر / رئومتر
Viscosity/Reology

null

دانسیته
Density

دانسیته Density

null

مقاومت ژله ای استاتیک
Static Gel Strength
Gas Migration

مقاومت ژله ای استاتیک
Static Gel Strength
Gas Migration

null

ترشوندگی
wettability

ترشوندگی
wettability

برندها