• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Endface Precision Grinder CoreLab

Endface Precision Grinder Corelab

رایگان

دستگاه سنگ زني و پرداخت نمونه (صیقل دهنده مغزه)

در آزمایش های پیشرفته خواص سنگ, هندسه نمونه مغزه از اهمیت بالایی در بدست آوردن اطلاعات دقیق از نمونه ها برخوردار است.  در صورتي كه مغزه هاي بدست آمده از دستگاه برش موازي مغزه براي آزمايشي خاص مورد نياز باشد، به گونه اي كه ابعاد دقيق مغزه بسيار اثرگذار باشد، در اين دستگاه مغزه ها با دقت زياد به ابعاد مشخص درآورده مي شوند. به عبارت دیگر، از این دستگاه براي ايجاد سطحي صاف و وجوه موازي استفاده می شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Endface Precision Grinder data sheet Corelab