• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Jet Impingement Sanchez

Jet Impingement Sanchez

رایگان

The equipment enables to perform corrosion tests on pipelines materials simulating a fluid circulation on a lining.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

01-Jet Impingement Datasheet