• شرکت طاها کیمیا تجهیز
02-Ultragrain Grain Volume, UGV-200 Corelab

02-Ultragrain Grain Volume, UGV-200 Corelab

رایگان

اندازه گیری حجم دانه با استفاده از قانون بویل

مشخص نمودن دانسیته دانه های سنگ (grain) برای تشخیص نوع سنگ ضروری می باشد. در این دستگاه با استفاده از قانون بويل براي اندازه گيري حجم دانه ها اندازه گیری می شود. این دستگاه برای نمونه های با قطر 1”   یا 1.5” اینچ و طول تا 3” استفاده می کند. دقت اندازه گیری برای نمونه های با قطر 1”  معادل 0.002 cc و برای نمونه های با قطر 1.5” اینچ معادل 0.004 cc اینچ می باشد.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

02-Ultragrain Grain Volume, UGV-200 data sheet