• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Core Slabbing Long Bed Saw Corelab

Core Slabbing Long Bed Saw Corelab

رایگان

این دستگاه برای برش مقدار زیادی از نمونه ها با قطر کامل مناسب است.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Core Slabbing Long Bed Saw data sheet