• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Dean Stark (Full Diameter) CoreLab

Dean Stark (Full Diameter) (Single Unit) Corelab

رایگان

دستگاه Dean Stark یک روش استاندارد صنعتی برای تعیین اشباع سیال با استفاده از تقطیر استخراجی است. از این روش هم برای تمیز کردن مغزه و هم برای اندازه گیری اشباع سیال استفاده می شود.

این روش برای استخراج آب و نفت از داخل یک نمونه مغزه کامل (whole core sample) با استفاده فرایند تقطیربه کار می رود. اين کار با استفاده از عبور متوالي حلال داغ از سنگ انجام مي پذيرد. در خروجی آب بازیابی شده از حلال به صورت دقیق در لوله های درجه بندی شده اندازه گیری می شود. مقدار نفت هم از میزان کاهش وزن با استفاده از موازنه دقیق محاسبه می شود و مقادير اشباع سيالات در مغزه بدست مي آيند.

هر واحد برای نگه داشتن یک نمونه مغزه کامل است.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Dean Stark (Full Diameter) (Single Unit) data sheet Corelab