• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Pressure Decay Profile Permeameter, PDPK-400™ Corelab

Pressure Decay Profile Permeameter, PDPK-400™ Corelab

رایگان

دستگاه Pressure-Decay Profile Permeameter(PDPK-400™) یک روش دقیق برای تعیین تراوایی مغزه و غیر یکنواختی آن فراهم می کند. این دستگاه تراوایی گاز را از 0.001 md تا بیشتر از 30 Darcy اندازه گیری می کند. علاوه بر تراوایی گاز ، ضریبکلیکنبرگ و ضریب اینرسی Forchheimer نیز بوسیله این دستگاه اندازه گیری می شود. مکان متوسط به صورت اتوماتیک تعیین می شود و همزمان با اندازه گیری های تراوایی و داده های فشار, ثبت می شود. زمان اندازه گیری از 2 تا 30 ثانیه به طول می انجامد.

این داده ها می توانند برای شناخت و اندازه گیری بسترهای نازک و بسیار تراوا, مرزهای تراوا و خواص دیاژنتیکی و رسوبی به کار روند. این دستگاه تراوایی را به صورت اتوماتیک در محور های عمودی و افقی تا طول 3 متر از نمونه را در یک زمان اندازه گیری می کند.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

02-Pressure Decay Profile Permeameter, PDPK-400™ data sheet